021-26403740 ورود | عضویت
اخبار

مقالات

نكاتي براي يك فروش تلفني موفق
نكاتي براي يك فروش تلفني موفق

افراد زيادي كه صاحب كسب و كار هستند تلفن را براي حرفه خود ضروري مي دانند چون از اين طريق مي توانند يك مشتري احتمالي را جذب كنند و همينطور آن را از دست بدهند. بعضي ها از تلفن استفاده مي كنند تا يك شبكه قوي بين خود و مشتريان بسازند و بعضي ها چنان از آن غافلند كه گويي فكر مي كنند اگر به تلفن دست بزنند آنها را برق خواهد گرفت. علت آن هم ترس از شنيدن كلمه «نه» است. بنابراين تعداد افرادي كه جرات...

رمزگشایی از جعبه سیاه ثروت آفرینان
رمزگشایی از جعبه سیاه ثروت آفرینان

ليد:پشت پرده ثروت آفرینان کیست ؟چیست؟ واقعیت را بگو پارتی داری؟ شانس آوردی ؟ یا .... (لبخندی مرموز) تحقق ثروت پایدار بارشدمستمر رویای افرادبسیار زیادی است اما مطابق آمار جهانی کمتر از 3% به آن نزدیک و کمتر نیم درصد به آن میرسند. اما چرا و چگونه ؟ چه تفاوتی ایجاد تفاوت می کند ؟ از همین سوالات و پیگیریها مسئله آغاز می شود و بررسی افراد موفق در سالهای متمادی در جهان سرچشمه دانش و هیجانات...

چانه زنی در مذاکره و تست خلاقیت
چانه زنی در مذاکره و تست خلاقیت

به مخض اینکه چشمانتان را باز میکنید ، مذاکراه و ارتباط گرفتن آغاز می شود! اول با خودمان وبعد با افرادی که زندگی میکنیم، کار می کنیم ، مراوده داریم و ... زندگی ما و نتایجی که از در آن بدست می آوریم بسیار تحت تاثیر این ارتباطات و مذاکرات هستند ، چرا که ما بعنوان یک موجود اجتماعی برای رفع بسیاری از نیازهای خود به دیگران نیاز داریم . به کمک شان به منابعشان به اطلاعات شان و.... اما چرا...

محصولات

  • شم اقتصادی
  • راز ایرانی
  • مدیریت زمان
  • مدیریت تغییر
  • cd رقص عقاب ها
  • فنون مذاکره
  • کیف طلایی