0
تومان
0
تومان

ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ متولد سال 1352 در شیراز، یکی از ﮐﺎرآفرینان برتر کشور است که ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ کردن روﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی توانسته زندگیش را تغییر دهد. او که یک روستایی ساده بود با فکر درست و خلاقیت توانست به موفقیت جهانی برسد.

عباس برزگر در یک شب بارانی دو گردشگر آلمانی را به خانه فقیرانه خود میهمان و از آنها با دمپختک و ترشی لیته پذیرایی میکند. میهمانان خارجی عباس با پذیرایی صمیمانه و بی ریای او دو روز تمام به سبک روستاییان ایرانی زندگی می کنند و گویا این تجربه منحصربه فرد آنقدر برایشان جذاب بوده است که به سرعت این موضوع را رسانه ای می کنند و عباس برزگر را با انبوهی میهمان ناخوانده از آن سوی مرزها مواجه می کنند.

هوشمندی عباس برزگر برای بهره برداری از این اتفاق، به سرعت او را شهره عام و خاص کرد و اینگونه به پدر گردشگری روستا در ایران تبدیل گردید!