دسته بندی: مقالات

غلبه بر ترس در نقشه راه زندگی
بلوک یادگیری کوچینگ

غلبه بر ترس در طراحی نقشه زندگی

ترس یکی از مهمترین حس‌هایی است که در انسان وجود دارد و اگر مانند افراد معمولی ندانیم باید با آن چه کنیم عذاب خواهیم کشید.

مدرک کوچینگ وزارت علوم در بهترین مرکز آموزش کوچینگ 
بلوک یادگیری کوچینگ

مدرک کوچینگ وزارت علوم چیست؟

مدرک کوچینگ از جمله مدارک معتبر و مهم برای رونق انواع کسب و کار است که به روش های گوناگون می توان آن را دریافت

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟
MBA

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟ یک مدیر موفق و متمایز لازم است از وظایف پنجگانه مدیریت که شامل وظایف عمومی مدیران است، اطلاع داشته باشد.