دسته بندی: استراتژی پیشرو

تفاوت هدف و انگیزه
استراتژی پیشرو

تفاوت هدف و انگیزه

ما در این قسمت از ثروت آفرینان قصد داریم تا در خصوص تفاوت هدف و انگیزه بیشتر با شما عزیزان صحبت کنیم. ابتدا می بینیم

مدیریت انگیزه

مدیریت انگیزه ابزاریست که به آن نیاز دارید. حتما شما هم در شرایطی قرار گرفته اید که انگیزه ای برای رسیدن به هدف هایی روزی

چرا پیشرفت نمی کنید؟
استراتژی پیشرو

چرا پیشرفت نمی کنید؟

ما در این قسمت از وب سایت ثروت آفرینان قصد داریم تا در خصوص این نکته صحبت کنیم که چرا پیشرفت نمی کنید؟ شاید برای