دسته بندی: بلوک یادگیری کوچینگ

غلبه بر ترس در نقشه راه زندگی
بلوک یادگیری کوچینگ

غلبه بر ترس در طراحی نقشه زندگی

ترس یکی از مهمترین حس‌هایی است که در انسان وجود دارد و اگر مانند افراد معمولی ندانیم باید با آن چه کنیم عذاب خواهیم کشید.

مدرک کوچینگ وزارت علوم در بهترین مرکز آموزش کوچینگ 
بلوک یادگیری کوچینگ

مدرک کوچینگ وزارت علوم چیست؟

مدرک کوچینگ از جمله مدارک معتبر و مهم برای رونق انواع کسب و کار است که به روش های گوناگون می توان آن را دریافت

چگونه مربی مشکلات را حل می‌کند
بلوک یادگیری کوچینگ

چگونه مربی مشکلات را حل می‌کند؟

ما در این قسمت از وب سایت ثروت آفرینان قصد داریم تا به این نکته اشاره کنیم که چگونه مربی مشکلات را حل می‌کند. مربیان

بلوک یادگیری کوچینگ

پیشرفت کار توسط کوچ

مدیریت و نظارت بر پیشرفت کار توسط کوچ صورت می‌گیرد، زیرا با بکار‌گیری یک رویکرد کوچینگی مدرن، می‌توانند بر روی عملکرد کارکنان یک سازمان اثرگذار

بلوک یادگیری کوچینگ

با آینه، خود را ببینید

اکثر افراد در زندگی روزمره، متوجه نقاط ضعف و ایراد دیگران می شوند، و فقط افراد کمی متوجه …