دسته‌بندی: کارآفرینی

علی نقیب - موسس داروگر
بیوگرافی

علی نقیب ، مدیر شرکت داروگر

علی نقیب سال 1335 در تهران در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. پدر ایشان مغازه پارچه فروشی داشت. تنها پسر خانواده در میان