دسته بندی: MBA PLUS

اصول اولیه مدیریت منابع انسانی (5)-min
MBA

اصول مدیریت منابع انسانی چیست؟

استفاده از اصول مدیریت منابع انسانی، می تواند در بهبود محیط کار و افزایش بهره وری نیروی انسانی نقش موثری داشته باشد. به همین منظور

ثبت نام دوره mba دانشگاه تهران (2)
MBA

ثبت نام دوره mba دانشگاه تهران

در این مقاله می خوانید که شرایط ثبت نام دوره mba دانشگاه تهران چیست و هزینه دوره mba مجازی چقدر است. همچنین در مورد ویژگی

MBA PLUS

روش مدرن آموزش کسب و کار LA

مهمترین مشکل مردم ایران امروز، وضعیت بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری است که با بیماری منحوس کرونا تاثیرات خود را بیش از پیش نمایان