دسته بندی: بلوک یادگیری اصول مذاکره

تعریف یک ارتباط مؤثر از دیدگاه علمی
بلوک یادگیری اصول مذاکره

تعریف یک ارتباط موثر از دیدگاه علمی

سوء تفاهم نفهمیدن مطلب نیست بلکه بد فهمیدن مطلب است در این مجال می پردازیم به مبحث سوء تفاهم درمذاکره و نحوه رفع سوء تفاهمات …

بلوک یادگیری اصول مذاکره

عناصر یک ارتباط مؤثر چیست؟

یکی از نظریات مطرح در حوزه ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن، از زبان پرفسور محرابیان در خصوص عناصر ارتباط مؤثر …

چرا کسی به حرف من گوش نمی دهد؟
بلوک یادگیری اصول مذاکره

چرا کسی به حرف من گوش نمی دهد؟

همه مردم می‌خواهند شنیده شوند. گاهی اوقات ممکن است جلب‌توجّه افراد یا رساندن صدای‌تان فراتر از هم‌همه‌ی موجود به گوش افراد کار دشواری باشد …

بلوک یادگیری اصول مذاکره

واژه های قدرتمند در اثرگذاری کلام

فکر می کنید دلیل اثرگذاری کلام برخی از افراد در زمان برخورد با شما، ناشی از چیست؟ قطعاً شیوه بیان، زبان بدن، لحن، صدا و تمام فاکتورهای جذاب کننده …

بلوک یادگیری اصول مذاکره

چگونه تصمیم گیری مخاطب را کنترل کنیم؟

یکی از اتفاقاتی که در هنگام مذاکره می افتد، اثر ناخواسته ای است که با ایجاد یک تصویر غلط از خودمان در ذهن مخاطب، بر روی او گذاشته ایم …