دسته بندی: پادکست

بازاریابی چیست؟
پادکست

این است بازاریابی

امروز می خواهیم در مورد این سوال که بازاریابی چیست؟ صحبت کنیم. چرا که همان طور که می دانید بازاریابی در دنیای تجارت از اهمیت