0
تومان
0
تومان

حسین خطیبی زاده سال 1353 با مدرک دکتری علوم ارتباطات اجتماعی و دکتری پزشکی

سوابق حسین خطیبی : روانپزشک ( با گرایش تحلیل رفتار متقابل )، سابقه ۱۵ سال طبابت فردی و گروه درمانی، تدریس دوره های تحلیل رفتار متقابل برای گروه ها و سازمانها، تدریس دوره های آموزشی بازاریابی – تبلیغات، عضو پیوسته انجمن روان شناسی اجتماعی ایران، مشاوره در حوزه روانشناسی فیلم / تئاتر، برگزاری دوره های تحلیل روانشناختی فیلم / تئاتر، دوره مدیریت اجرایی ( معادل فوق لیسانس ) سازمان مدیریت صنعتی ایران، دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی ( دانشگاه پیام نور )، موسس و مدیر مسئول کانون تبلیغاتی نور ( ۱۳۷۶ تا کنون )، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران، مسئول واحد آژانسها و شرکتهای تبلیغاتی انجمن صنفی، برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی، برگزاری کارگاههای آموزشی بازاریابی، برگزاری دوره های روانشناسی و …