0
تومان
0
تومان

آموزش سازمانی

بی تردید اهمیت آموزش عمومی و تخصصی پرسنل بر هیچ کسی پوشیده نیست . کارامدی سازمان ارتباط عمیق و مستقیمی با سطح مهارت مدیران ، سرپرستان و کارشناسان هر سازمانی دارد . هر چقدر سازمان سرمایه گذاری بیشتری بر روی آموزش سازمانی پرسنل خود انجام دهد به نتایج بهتری دست پیدا میکند . فرایند انتقال دانش در سازمان به قدری اهمیت دارد که عموما مدیران ارشد سازمان یکی از مهمترین دغدغه ها و وظایف  خود را آموزش سازمانی و ارتقای سطح دانش پرسنل تعریف میکنند . این مهم  در بسیاری از سازمانهای پیشرو با تعریف معاونت آموزش و منابع انسانی یا واحد آموزش  ، جزوی از ساختار رسمی سازمان محسوب میشود .

سازمان هایی که رویکرد آموزش پرسنل را در پیش می گیرند می دانند که با آموزش مداوم سازمانی و افزایش سطح دانش عمومی پرسنل در سازمان ، در نهایت بهره وری و عملکرد سازمان به طور چشمگیری افزایش می یابد و این افزایش بهره وری ناشی از آموزش سازمانی ، موجب افزایش سطح رضایت مشتریان از کالا و خدمات ارائه شده و در نهایت افزایش سود آوری سازمان میگردد .

در نهایت انتقال دانش و یادگیری مداوم باید رویکرد و فلسفه نهادینه شده در ذهن همه پرسنل سازمان باشد .

مزایای آموزش سازمانی صرفا در افزایش سود و بهره وری خلاصه نمیگردد . بعضی از مهمترین مزایای آموزش سازمانی عبارتنداز :

 1. افزایش روحیه کارمندان
 2. کاهش احتمال خطای انسانی
 3. افزایش بهره وری
 4. آمادگی پرسنل برای ارتقای موقعیت شغلی و پذیرفتن مسولیت های جدید
 5. افزایش نرخ ماندگاری پرسنل در سازمان
 6. غنی سازی شغل

از مهمترین آموزشهایی که مدیران سازمان همواره باید بر آن تاکید کنند ، آموزشهای رهبری و مدیریت در سازمان است . این آموزشها باعث میشوند تا دیدگاه پرسنل نسبت به تصمیم گیری ها توسعه یابد و درک عمیق تری از مدیران سازمان داشته باشند . وقتی پرسنل سازمان آموزش های سازمانی رهبری و مدیریت را فرا گرفته باشند ، احساس درک و تفاهم بیشتری با مدیران سازمان خواهند داشت و این مهم باعث میگردد که جاری شدن برنامه ها در سازمانها با سهولت بیشتری به انجام برسد . هنگامیکه پرسنل مبنای تصمیمات مدیران را بدانند ، مقاومت کمتر و همدلی بیشتری در اجرای آن خواهند داشت .

آموزش سازمانی موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان دو گروه عمده را هدف قرارداده است .

 • بخش اول مدیران ارشد سازمان که نیازمند آموزشهای علمی پیشرفته ای هستند تا در کنار تجربیات گذشته خویش به کار گیرند و با افزایش مهارت های تصمیم گیری خود ، اثر گذاری برنامه ریزی ها و تصمیمات خود را بهبود ببخشند
 • بخش دوم پرسنل میانی و سایر کارکنان هستند که آموزش های سازمانی باعث افزایش سطح مهارتهای پایه ایشان از قبیل اصول مذاکره و هنر ارتباط ، مدیریت زمان ، توسعه فکری و مهارتهای فردی تفکر خلاق و غیره در ایشان میگردد .

ثروت آفرینان آمادگی دارد تا حسب نیاز سنجی انجام شده درون سازمانی که مدیران سازمان انجام داده اند و خلا آموزش دوره خاصی را احساس نموده اند ویا با بررسی کارشناسان موسسه ، در لزوم افزایش مهارتی خاص با آموزش برای سازمان درخواست کننده ،آموزش سازمانی خدمات آموزشی خود را ارائه دهد .

فرایند کار

 • مذاکره با مدیریت یا مسئول آموزش ومنابع سازمانی برای درک بهتر آموزش سازمانی لازم و قراردادن سرفصلهای تخصصی بومی سازی شده برای پرسنل در فرایند آموزش
 • برنامه ریزی برای اجرای دوره های مورد نظر
 • اجرای دوره حسب قرارداد

مزایای شرکت در دوره های آموزشی

 • ارائه پاورپوینت های دوره به شرکت کنندگان
 • ارائه دفاترتمرین یا سایر وسایل کمک آموزشی طراحی شده
 • تشکیل جلسات به صورت مستر کلاس و بعضا کارگاهی با مشارکت شرکت کنندگان
 • ارائه مدرک اتمام دوره از موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان
 • ارائه تخفیف ویژه جهت استفاده از محتوای آفلاین آموزشی موجود درسایت موسسه ، برای مرور آموزشها یا دریافت آموزشهای تکمیلی

با تکمیل فرم زیر مارا در یاری رسانی مطلوب تر به فرایند آموزش خود یاری نمایید :

 1. نام سازمان
 2. حوزه فعالیت
 3. تعداد پرسنل
 4. نوع درخواست آموزش ( کشویی : نیاز سنجی آموزشی یا درخواست برگزاری دوره )
 5. نام فرد مسئول
 6. شماره تماس
 7. ایمیل
 8. توضیحات درخواست برگزاری دوره

 

 

 

شماره تماس و روش ارتباط همانند صفحه مشاوره سازمانی