دسته :

پکیج چالشگران

150,000 تومان

پکیج چالشگران

اگر در بحران مشکلات هستید!
اگر زیر ضربات مشکلات در حال ازبین رفتن هستید!
اگر حس حرکت و تصمیم گیری برای غلبه بر مشکلات را ندارید!
چالشگران در غالب یک تمرین ۲ روزه می توانید در دوره غیرحضوری چالشگران شرکت کنید و به دستاوردهای زیر برسید :

۱- انهدام فشار منفی
۲- ۶ روش ایجاد امید و انگیزه
۳- چگونه از توقف درآمد رهائی یابیم
۴- قانون مزرعه
۵- قانون آفرینش

این دوره تمرین می تواند برای کسانی که کتاب چالشگران را مطالعه کرده اند نتایج چشم گیری داشته باشد. شما نیز به این دوره بپیوندید…