دوره استراتژی پیشرو

5,000,000 تومان

درباره دوره بیشتر بدانید …

در ابتدای هر سال بر اساس آخرین تغییرات و پیش‌بینی‌ها، نکات کلیدی و استراتژیکی برای آغاز سالی قدرتمند بیان می‌شود.

دستاوردها:

  • کاربردی سازی تفکر استراتژیک
  • انتخاب استراتژی‌های متناسب شرایط کنونی خود
  • رصد بازارها و آگاهی از پیش‌بینی‌ها

دانشجویان دوره های ثروت آفرینان

روایتی از خانم هاشمی

روایتی از آقای هراتی

مشاهده بیشتر