0
تومان
0
تومان

یکی از مشهورترین چلوکبابی های ایران، چلوکباب رفتاری است. آغاز به کار چلوکبابی رفتاری به حدود یک قرن پیش باز می گردد. حاج علی اکبر رفتاری در سال 1290 در زیر بازارچه قوام الدوله واقع در میدان شاپور که یکی از میدان های بزرگ آن روز تهران بود چلوکبابی رفتاری را راه اندازی کرد و اکنون نادر رفتاری صاحب امتیاز این برند می باشد.

در سال 1364 نادر رفتاری بعد از بازگشت از انگلستان با توجه به علاقه شدیدی که به این حرفه داشت، تحت نظارت پدر و عموی خود، کار در رستوران را از ساده ترین کارها شروع کرد. او در آغاز کار بی هیچ تفاوتی نسبت به سایر کارگران، به کارهایی همچون نظافت و ظرفشویی پرداخت. و در سال 1369 با توجه به علاقه و پشت کار فراوان، مدیریت مجموعه را به عهده گرفت و با موفقیت به کار ادامه داد. نادر رفتاری در سال 1378 شعبهء رفتاری را در یکی از برج های سعادت آباد واقع در غرب تهران تاًسیس نمود. شعبهء جدید در 2 طبقه فوقانی این برج با مساحت 1150 متر مربع زیربنا است که یک طبقه آن رستوران و طبقه دیگر آن به تالارهای برگزاری مراسم اختصاص دارد.