0
تومان
0
تومان
‬دكتر‭ ‬محمد‭ ‬مهدی‭ ‬روحانی؛‭ ‬دانش‌آموخته‌ی‭ ‬دكتری‭ ‬مديريت‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬مديريت‭ ‬بزرگ‌ترين‭ ‬مجموعه‌ی‭ ‬فروشگاهی‭ ‬فرش‭ ‬كشور‭ ‬يعنی‭ ‬سرای‭ ‬ابريشم