0
تومان
0
تومان

حمید سپیدنام متولد 22 بهمن 1356 در انگلستان، فارغ التحصیل لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد می باشد، با نام مستر تیسر مشهور شده که بابا خوردن غذا و نقد آن پول میگیرد و تبلیغات می کند.

او تجربیات خود را در قالب شرکت اسپید در زمینه طراحی سایت و تبلیغات اینترنتی و برند سازی راه اندازی نموده است. در کنار کار شرکت به رستوران ها می رفت و تجربیات خود را در فیسبوک منتشر می کرد، کم کم به روزنامه آسیا دعوت شد و ستون خوش خوراک را از تجربیات رستوران گردی خود منتشر کرد.

او بعنوان آقای خوش خوراک و بعدا با نام انگلیسی مسترتیستر معروف شد. او حالا از رستوران ها پول می گیرد، غذا می خورد و تجربیات خود را از رستوران و غذا منتشر می کند، شهرت او بجز ایران در خارج از کشور نیز زبان زد شده است.